ДЕГАЗЍРАНЕ

ДЕГАЗЍРАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от дегазирам и от дегазирам се; дегазация. От съществено значение е било да се очисти питейната вода от различни газове и по-специално от кислород,.. За тази цел са били въведени апарати за дегазиране на питейната вода, наречени деаератори. Я. Якимов, Т, 110.

Списък на думите по буква