ДЕГЕНЕРЍРАНЕ

ДЕГЕНЕРЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от дегенерирам; дегенерация, израждане. То [семейството] би запазило своята цялост, ако не беше разяждано от един глупав и пагубен модернизъм, който е обхванал най-напред охолните класи.. Заразата е вредна,.. Не се ли спре овреме, тя ще завладее и останалата част от обществото и ще донесе дегенерирането на нашия народ. Р, 1927, бр. 258, 1.

Списък на думите по буква