ДЕГЕРОИЗА̀ЦИЯ

ДЕГЕРОИЗА̀ЦИЯ ж. Книж. Лишаване на лице, постъпка, събитие и др. от героичност, от героична окраска при представяне, описание, тълкуване и под.; дегероизиране. При някои исторически събития, смятани за героични в определена епоха, след време се наблюдава дегероизация и те получават ново осветление като негероични, обикновени явления.

Списък на думите по буква