ДЕГЕРОИЗЍРАНЕ

ДЕГЕРОИЗЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от дегероизирам и от дегероизирам се; дегероизация.

Списък на думите по буква