ДЕГИЗЍРАНЕ

ДЕГИЗЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от дегизирам и от дегизирам се. Най-много обичах да бъда апашът заради дегизирането. Първо на лицето си изписвах мустаци и брада — с боя за обуща или със сажди от нашите кюнци. после прикрепях на носа маска. П. Славински, МСК, 48.

Списък на думите по буква