ДЕГИЗИРО̀ВКА

ДЕГИЗИРО̀ВКА ж. Книж. 1. Дегизиране; дегизация.

2. Дрехите и другите неща, с които се дигизира; дегизация. Най-хубавото от дегизировката беше бомбето — едно сиво, новичко бомбе. П. Славински, МСК, 48.

Списък на думите по буква