ДЕГУСТА̀ТОР

ДЕГУСТА̀ТОР м. Книж. Специалист по дегустация. Дегустаторът трябва да има изработен вкус и да познава основно продукта. Н. Димов и др., ТМ, 164. Обичаше да разказва анекдота за оня дегустатор, който казал веднъж, че виното му мирише на желязо и кожа. Г. Мишев, ЕП, 100. — Тая кротка женица ти знаеш ли какви роги ми е окачила на главата? Еленовите са нищо-о! Влюбила се е в дегустатора на винарската изба. Н. Хайтов, ДР, 208.

— От фр. dégustateur.

Списък на думите по буква