ДЕГУСТЍРАНЕ

ДЕГУСТЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от дегустирам и от дегустирам се; дегустация.

Списък на думите по буква