ДЕДУКТЍВЕН

ДЕДУКТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Лог. Който се отнася до дедукция. Дедуктивното доказателство намира приложение във всички науки, особено в математиката. Лог. XI кл, 91. "Галилей гениално се досетил за факта, че индуктивното и дедуктивното умозаключение взаимно не се изключват, а едното обуславя другото." М. Калинков, ГГ, 120. Дедуктивен метод.

Списък на думите по буква