ДЕДУКТИВЍЗЪМ

ДЕДУКТИВЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Книж. Научно-изследователски подход, основан на дедукцията. Макар и да натрупа голям фактически материал.., Ж. Радев не можа да стигне до пълно разкриване на морфогенезиса на наблюдаваните морфоложки елементи, защото едностранчиво следваше дедуктивизма на американската геоморфоложка школа. А. Бешков и др., ИГ, 230.

Списък на думите по буква