ДЕДУ̀КЦИЯ

ДЕДУ̀КЦИЯ, мн. няма, ж. Лог. Форма на умозаключение и елементарен метод на познание чрез извеждане на частни изводи от общи положения.

— От лат. deductio 'извеждане' през фр. déduction.

Списък на думите по буква