ДЀДЯ

ДЀДЯ ж. Диал. По-голяма сестра, кака. — Ваньо — обърна се мама към голямата ми сестра — .. Дедя откачи лампата и понече боязливо навън... Ст. Чилингиров, ХНН, 7.

Списък на думите по буква