ДЕЖУ̀РЕН

ДЕЖУ̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. 1. Който изпълнява дежурство, който дежури. Най-сетне старецът се досетил, че някъде в кметството или в пощата непременно трябва да има дежурен служител. П. Вежинов, ЗНН, 122. Тоя висок,.., вече застарял, но пъргав и неспокоен човек беше неуморим: постоянно ходеше из района на гарата .. Дори и когато не беше дежурен, обикаляше вагоните, ходеше из магазията, наглеждаше новата линия и строежа на завода, сякаш беше някакъв инспектор. М. Марчевски, П, 177. Звънеше телефонът,.. Саваков подскочи в леглото и бързо протегна ръка към телефона. Беше дежурният полицейски от управлението. Д. Ангелов, ЖС, 265. Дежурната сестра изслуша Бенко най-внимателно, но когато той свърши, тя само кимна с глава. Ал. Бабек, МЕ, 156. Дежурен ученик. Дежурен офицер. // За магазин, аптека и др. — който работи, който е отворен за посетители в дните или часовете, когато останалите подобни учреждения, предприятия и др. са затворени, почиват. Дежурна аптека. Дежурен магазин. Дежурен фризьорски салон.

2. Който се отнася до дежурство, който е свързан с дежурство. Матейчо внимателно и тревожно наблюдаваше Цеков и Пеев, които бавно отиваха към щаба на полка. Щом двамата се закриха, той тичешком слезе в дежурната стая и кимна с глава на сигналиста да излезе навън. В. Нешков, Н, 305.

3. Като същ. дежурен м., дежурна ж., мн. дежурни. Обикн. членувано. Лице, което дежури. А когато се яви дежурният и с байраче показа на нашия пилот мястото за гариране, перките на самолета вече можеха да се различават. Г. Белев, КВА, 17. Около болницата става тъмно, настъпва нощ. Лекарите се прибират, разотиват се и сестрите. Само дежурната бди над ранения. Ив. Бурин, НП, 35. Беше обед. Дежурните по домакинство нарязаха хубави бели погачи, извадиха от торбите сирене, консервирано месо. К. Ламбрев, СП, 290. Наоколо нямаше никакви войници, отишли бяха на закуска.., никак не беше редно да оставят картечницата без дежурен. П. Вежинов, ВР, 68. Той организира дежурни по приемането и разпределянето на храната. К. Калчев, ЖП, 291.

4. Като същ. дежурна ж. Обикн. членувано. Стаята, помещението за дежурни. В коридора агентът го пусна. Първо слязоха през широкото парадно стълбище, после кривнаха в някакъв тесен коридор и влязоха в широката задимена дежурна. О. Бояджиев, П, 94. Помня, че на излизане от стаята на началника белосаната врата на дежурната беше открехната. П. Михайлов, МП, 60. Той се втурна в дежурната и взе телефона. Викаха от съседната гара. Й. Радичков, ГП, 8.

— От рус. дежурный.

Списък на думите по буква