ДЕЖУ̀РЕНЕ

ДЕЖУ̀РЕНЕ ср. Отгл. същ. от дежуря.

Списък на думите по буква