ДЕЖУ̀РСТВО

ДЕЖУ̀РСТВО, мн. ‑а, ср. Изпълнение на определен ред задължения последователно от различни членове на даден колектив през определено време наред с редовната служба и занятия. Въпреки врявата изтощеният от непрекъснато дежурство войник докрай не се събудил. П. Вежинов, ЗНН, 22. Пиша ти в станцията; скоро ще мине полунощ.. ти знаеш какво значи нощно дежурство, особен през дългите зимни нощи, когато въздухът се запарва като в пещ от недогорелия газ в лампите. Дежурните излазят утрин като отровени от въглища. Г. Райчев, Избр. съч. I, 54.

Списък на думите по буква