ДЕЗАБИЙЀ

ДЕЗАБИЙЀ, мн. ‑та, ср. Рядко. Книж. 1. Дреха, с която може да се ходи в дома; домашна дреха.

2. Като прил., неизм. Прен. Който е облечен небрежно.

— Фр. déshabillé.

Списък на думите по буква