ДЕЗАКОРДЍРАНЕ

ДЕЗАКОРДЍРАНЕ ср. Муз. Отгл. същ. от дезакордирам и от дезакордирам се.

Списък на думите по буква