ДЕЗАКТИВА̀ЦИЯ

ДЕЗАКТИВА̀ЦИЯ ж. 1. Воен. Отстраняване на бойни радиоактивни вещества от хора, животни, бойна техника, продукти, местност и др. непосредствено след употреба на атомно оръжие; дезактивиране. За да не попаднат радиоактивни вещества в укритието, преди да се влезе обратно в него, трябва да се премине през санитарна обработка и да се извършат дегазация и дезактивация на облеклото и обувките. Н. Иванов и др., ГО, 25.

2. Хим. Загубване на молекулната активност, необходима за встъпване в химическа реакция.; дезактивиране.

Списък на думите по буква