ДЕЗАКТИВЍРАНЕ

ДЕЗАКТИВЍРАНЕ ср. Воен. Хим. Отгл. същ. от дезактивирам и от дезактивирам се; дезактивация. Без дезактивиране на някои активни центрове всяка верижна реакция би била взривна, ако съответната газова смес има подходящо налягане. В. Цокова, ОПВ, 38. Дезактивирането на горната дреха става с измитане и почистване с помощта на снопчета от клони, четки и стиски от сено или слама.

Списък на думите по буква