ДЕЗЕСЀ

ДЕЗЕСЀ, мн. ‑та, ср. Разг. Държавно земеделско стопанство (ДЗС) у нас в периода от 1947 г. до 1990 г. — Ти ще трябва да подхванеш стопанската работа, бай Герго, и да поведеш хората.. И аз мисля още утре да заминеш за дезесето, да ни отпуснат семе за посев, взаимообразно. Ст. Даскалов, СЛ, 27.

Списък на думите по буква