ДЕЗИНСЀКЦИЯ

ДЕЗИНСЀКЦИЯ ж. Спец. Изтребване на паразитни насекоми, които разнасят причинители на заразни болести или нанасят вреди на продукти и предмети. Лечението от дрешните въшки се извършва лесно чрез често изкъпване на болния и смяна на бельото, което се подлага на дезинсекция (100° за 10 минути). Ил. Петков и др., КВБ, 110. Санепидстанцията ще извърши дезинсекция с химикали в района на града.

— От фр. désinsection.

Списък на думите по буква