ДЕЗИНТЕГРА̀ТОР

ДЕЗИНТЕГРА̀ТОР м. Техн. Машина за раздробяване и размесване на сипещи се материали, камъни, гипс, въглища, руда и пр. За да могат да се отстранят минералните вещества, които са под форма на тънки прослойки, въглищата трябва да се изситнят. Това става в дезинтегратори, чукови дробилни, мелници и др. Ал. Спасов, ХТГ, 59. Изсушената пръст от сушилнята се пренася чрез елеватора до вибрационното сито, а по лентовия транспортьор пресятата пръст се предава в бункера,.. Оттук смляната пръст по транспортна лента се препраща към един дезинтегратор, който има назначение да прави пръстта рохка. Р. Ранков и др., М, 238. Какаовото кюспе се надробява и наситнява на дезинтегратор, след което финият какаов прах се пресява на специални машини с монтирани фини сита (1600 дупки на 1 см2). А. Генадиев и др., ТЗ, 171-172.

— От фр. désintégrateur.

Списък на думите по буква