ДЕЗИНТЕРЕСЍРАМ

ДЕЗИНТЕРЕСЍРАМ СЕ, ‑аш се, несв. и св., непрех. Книж. Преставам да се интересувам от нещо, да проявявам интерес към нещо. — И все пак — възрастта, два развода... Само такава великодушна, фантазьорска натура като Люси може да се дезинтересира от фактите. Ем. Манов, ДСР, 449. — Да ми помните приказката: още утре самите Съединени щати ще обяват, че се дезинтересират от случката. А. Страшимиров, Съч. V, 135.

— От фр. se désintérеsser.

Списък на думите по буква