ДЕЗИНТЕРЕСЍРАНЕ

ДЕЗИНТЕРЕСЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от дезинтересирам се. В тия върховни моменти,.., трябва да бъдем преди всичко граждани,.., защото, ако в други времена може да бъде позволено, макар и нежелателно да е едно дезинтересиране от обществените въпроси на деня, то сега това е истинско престъпление. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 174. В самото нейно [на литературата] дезинтересиране от обществените борби се отразява един от моментите на живота. Г. Бакалов, Избр. пр, 383.

Списък на думите по буква