ДЕЗИНФЀКТОР

ДЕЗИНФЀКТОР м. 1. Вещество, което се използва за дезинфекциране; дезинфектант, обеззаразител. Той [Пирогов] отделил болните с гнойни рани от останалите и употребил като дезинфектори йодна тинктура, хлорна вода и някои други съединения. Първият дезинфектор, който бил въведен съвсем целенасочено в хирургията, бил карболът. С. Славчев, ЖББ, 40.

2. Лице, което извършва обеззаразяване, дезинфекция. Санепидстанцията разполага с трима служители — дезинфектори.

— От фр. désinfecteur.

Списък на думите по буква