ДЕЗИНФЕКЦЍРАНЕ

ДЕЗИНФЕКЦЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от дезинфекцирам и от дезинфекцирам се; дезинфектиране, дезинфекция, обеззаразяване. — Господа, моля ви, дохождайте тука един по един да се напръскате — обяви карантинният доктор. Случи се, че бях аз първият, който бях подложен на дезинфекциране. Изправих се покорно пред важния

чиновник — църкател, и тоз час една широка струя от карболови пръски обля ми дрехите и лицето. Ив. Вазов, Съч. XII, 89. За да се отстрани опасността от плесенясване на маслото, препоръчва се предварително дезинфекциране на съдовете с 3-4%-ов разтвор на хлорна вар. Н. Димов и др., ТМ, 68.

Списък на думите по буква