ДЕЗИНФОРМА̀ЦИЯ

ДЕЗИНФОРМА̀ЦИЯ ж. Книж. 1. Невярно, лъжливо съобщение, сведение, което цели да внесе заблуда. Генералът:.. Чак пък толкова да не се интересуват от нашата операция! Вие как мислите — толкова ли е безинтересна за тях? Не, не! А дори и да допуснат, че информацията съдържа известна доза дезинформация, те непременно ще проверят. К. Кюлюмов, ПШ, 20-21.

2. Съзнателно заблуждаване чрез даване на неверни сведения; дезинформиране. После научихме — вестниците съобщили, че "Грузия" ще пристигне едва на другия ден. Ще бъде може би пресилено да ги обвиним в дезинформация, тъй като по начало и ние знаехме, че ще пристигнем на осми. П. Вежинов, ДМ, 31.

Списък на думите по буква