ДЕЗИНФОРМЍРАНЕ

ДЕЗИНФОРМЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от дезинформирам и от дезинформирам се. Определени кръгове са заинтересовани от дезинформирането на световното обществено мнение за събитията в страната.

Списък на думите по буква