ДЕЗОДОРА̀ТОР

ДЕЗОДОРА̀ТОР м. Спец. Прибор за извършване на дезодорация. Когато температурата достигне посочените граници, бъркането се прекратява. При това започва полимеризация на маслото, поради което температурата леко започва да се повишава... .. Отделящите се пари и газове се хващат в уловителя, който се нарича още дезодоратор. В. Кабаиванов и др., ТП, 493.

Списък на думите по буква