ДЕЗОДОРА̀ЦИЯ

ДЕЗОДОРА̀ЦИЯ ж. Спец. Премахване на неприятно миришещи газообразни вещества от въздуха в обществени заведения, складове, от водата за пиене и пр.; дезодориране. Отпадъците от шоколадовото производство се оползотворяват, като се получават масла чрез екстракция на какаови люспи. Такива масла значително подобряват качеството си след рафинация и дезодорация и се предлагат на пазара като редовни. А. Генадиев и др., ТЗ, 167.

— От фр. désodorisation през рус. дезодорация.

Списък на думите по буква