ДЕЗОКСИДА̀НТ

ДЕЗОКСИДА̀НТ м. Хим. Дезоксидатор.

— От фр. désoxydant.

Списък на думите по буква