ДЕЗОКСИДА̀ЦИЯ

ДЕЗОКСИДА̀ЦИЯ ж. Хим. Редуциране на окис, като му се отнеме изцяло или част от кислорода; дезоксидиране.

— От фр. désoxydation през рус. дезоксидация.

Списък на думите по буква