ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕЍНОВ

ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕЍНОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Обикн. в съчет. Дезоксирибонуклеинова киселина. Биол. Киселина, която се съдържа във всяка жива клетка и играе важна биологическа роля по отношение на наследствеността. През последните две десетилетия бяха разкрити основните механизми на белтъчната синтеза. Оказа се, че това е сложен многостепенен процес, намиращ се под контрола на дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) в ядрото, в хромозомите. Вселена, 69, 283. Едно от най-важните изменения при облъчване се състои в това, че клетката загубва способността да синтезира дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК). Вл. Андреев, АЕ, 57.

— От фр. désoxyribonucléique.

Списък на думите по буква