ДЕЗОРГАНИЗА̀ЦИЯ

ДЕЗОРГАНИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Нарушение, разстройване на реда, дисциплината, организираността; дезорганизираност, безредие, разстройство. Използувайки дезорганизацията на врага, изтеглили се и останалите партизани, но какво е станало със Стефан, другарите не видели. Сл. Трънски, Н, 299. Лъчите навлизат в човешките клетки, поразяват хромозомите, поразяват нуклеиновите вериги.. В резултат на това тежко нарушение се явява дезорганизация на клетките в организма, смърт от настъпилия хаос или тежко, недъгаво наследство. Хр. Одисеев, ТН, 146.

— От фр. désorganisation.

Списък на думите по буква