ДЕЗОРГАНИЗЍРАМ

ДЕЗОРГАНИЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Нарушавам организацията, реда, дисциплината; внасям дезорганизация, разстройвам. Не говоря за дейността по селата, която дезорганизираше държавните служби и подстрекаваше селското население към неизпълнение на задълженията му към държавата. К. Георгиев, ВНП, 108. "Либералите", след като се опитаха с всички средства да дезорганизират партията в самата партия, най-сетне излязоха от нейните редове, за да могат отвън "свободно", нестеснявани от никакви партийни задължения, да работят за постигането на същата цел. Г. Георгиев, Избр. пр, 369. дезорганизирам се страд.

ДEЗОРГАНИЗЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. 1. Развалям дисциплината си, организираността и реда в дейността си, в работата си.

2. За организация, институция — разграждам се. От известията, които непрестанно получаваме в редакцията, се вижда какво отчаяние е настъпило в редовете на народняшката партия; тя се дезорганизира и довчерашните ѝ привърженици напущат нейните редове. Бълг., 1902, бр. 448, 4.

— От фр. désorgаniser през нем. desorganisieren.

Списък на думите по буква