ДЕЗОРИЕНТА̀ЦИЯ

ДЕЗОРИЕНТА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. 1. Изгубване на правилната посока на движение в пространството; объркване, заблуждаване, дезориентиране. При дезориентация самолетът може да навлезе във въздушното пространство на съседната държава.

2. Заблуждаване по отношение на дадена ситуация, въпрос и под., неправилно ориентиране, осведомяване; объркване, дезориентиране. И наистина, във всичките му форми и прояви както по това време, така и сетне след голямата война, когато се разви напълно, модернизмът можеше да вирее само при условията на обществен хаотизъм, на културна дезориентация. Ив. Богданов, СП, 19.

3. Състояние на неосведоменост, заблуда, неправилно ориентиране; обърканост, дезориентираност. В сложната обстановка на преходния период мнозина изпаднаха в смут и дезориентация.

— От фр. désorientation.

Списък на думите по буква