ДЀЙКТИЧЕН

ДЀЙКТИЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Езикозн. Който е свързан с дейксис, който служи за изразяване на дейксис. Дейктичната функция е типична за личните и показателинет местоимения. Дейктично значение. Дейктични категории.

— От фр. dèictique от гр.

Списък на думите по буква