ДЀЙНО

ДЀЙНО. Нареч. от деен (в 1 знач.); активно. Шумен бил гъсто населен с турци.. Въпреки туй Шумен е между градовете, в които българите се проявяват дейно още в началото на националното ни пробуждане. Г. Константинов, ПР, 19. В Букурещ имаше вече Централен комитет, и то възглавен от човек като Каравелов. Още докато Левски бе там, тоя Централен комитет започна дейно да работи. Ст. Дичев, ЗС II, 406. От Търновско най-дейно се проявява Лясковският революционен комитет. Ив. Унджиев, ВЛ, 170.

Списък на думите по буква