ДЀЙНОСТ

ДЀЙНОСТ, ‑тта̀, мн. (рядко) ‑и, ж. Обикн. със съгл. опред. 1. Съвкупност, система от действия, това, което някой върши, което се извършва в дадена област на живо‑

та; работа, занятие. През останалите 13 години от живота си той [Раковски] развил трескава и многостранна дейност. Н. Ферманджиев, РХ, 30. В Пловдив, наред с участието си в кипящата революционна дейност, Матевски се занимава много сериозно и с литературно дело. К. Странджев, ЖБ, 74. Наред с това [земеделието и скотовъдството] голям напредък получили и занаятите.. Така хората започнали да се занимават с различни стопански дейности. Ист. V кл, 1980, 25. — Хората са тъй заети с полезни за народа работи, че наистина трябва да се позамислиш, преди да ги товариш и с читалищна дейност. С. Северняк, П, 274-275. Съзнанието на човека се е появило в резултат на преминаването от животинско съществуване към трудова дейност. Псих. X кл, 22. Обществена дейност. Производствена дейност. Просветна дейност. Културна дейност. Нелегална дейност. Развивам дейност. // Действие, проява на природна сила. Няколко изригвания в периода 1792-1889 г. и десетина минерални извора и солфатари били единствените признаци за още незаглъхналата подземна дейност на вулкана. К, 1963, кн. 3, 14.

2. Работа, функция на организъм или на отделен орган. Най-често това се случва с хинина. Погълнат в голямо количество.., той предизвиква виене на свят,.., увреждане на слуха, а при тежки случаи — резки нарушения на сърдечната дейност и дишането. НТМ, 1966, кн. 211-212, 52. Сега вече картината на клетъчната дейност започна да става по-ясна и разбираема. Оказа се, че клетката представлява мощен комбинат от хиляди заводи. Хр. Одисеев, ТН, 128. Някои смятат, че да се пише и говори за храненето е проза,.., като че ли въздигане в култ на тази физиологична дейност и стигнаха дори до крайност. Л. Петров и др., БНК, 5. Посредством нервите на симпатичната система чувството се отразява върху работата на сърцето, кръвоносните съдове,.. Именно всичко това дава право да кажем, че чувствата изменят цялата жизнена дейност на организма. Псих. X кл, 69.

Списък на думите по буква