ДЕЙОНИЗА̀ЦИЯ

ДЕЙОНИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Физ. Изчезване на йоните (носителите на свободен електрически заряд) от даден обем газ.

Списък на думите по буква