ДЀЙСТВАМ

ДЀЙСТВАМ и ДЀЙСТВУВАМ, ‑аш, несв., непрех. 1. Върша, извършвам нещо, в действие съм или предприемам някакви действия. Уверил се преди малко,.., че момичето не е благодарно от него, че против сърцето си действува. Ив. Вазов, Съч. X, 30. Ръцете му изведнъж затрепераха и той ги мушна в джебовете на бялото си палто. Налагаше му се бърже да действува, за да не изгуби спечеленото с толкова усилия. К. Петканов, ДЧ, 372. Оттогава към очакването се прибави и някакво тревожно, смътно и неоосъзнато желание да действува. Това желание за действие вече не се покриваше с учителската му дейност. Ст. Дичев, ЗС I, 384. — По-добре е човек повече да действува и по-малко да се надява, Ваше височество. В. Геновска, СГ, 118. Райко Вардарски за всяко нещо гореше с цялата си душа, но повече беше склонен да ръкомаха, да надува гуша, да гърми с гласа си, отколкото да действува. Д. Талев, ПК, 50. // Развивам някаква дейност. Властта му остаяше съмнителна и неопределена въз останалите области, чиито управители действуваха почти независимо. Ив. Вазов, Съч. XIV, 17. Отначало Ангел и другарите му действували [като хайдути] само из Търновско. Н. Ферманджиев, РХ, 66. С тях не е могла да излезе на глава третата руска конна дивизия, която е действувала досега в Добруджа. Й. Йовков, Разк. II, 232. // С предл. за или против. Развивам определена дейност с известна цел. Свако ми е началник на отделение в министерството, та чрез него действувам за по-голяма служба. Св. Минков, РТК, 100. — Началникът ни е много лош... Решил съм да действувам за сменяването му. Г. Караславов, Избр. съч. I, 183. — Решила съм това лято да го заведа на бани,.. Освен това и за пенсия му действувам, но де да видим. Не признават труда на търговците от миналото. К. Калчев, СТ, 67. Бейовицата беше накарала бея да действува в К. за пущането на Соколова като невинен. Ив. Вазов, Съч. XXIII, 7. Целта за ходенето ми в Цариград беше да действувам против Неофита. П. Р. Славейков, БП II, VIII.

2. В съчет. с обстоят. поясн. за начин. Извършвам определено действие, проявявам се по определен начин; постъпвам. Той изо‑

бразява исторически лица, като ги поставя в тяхната естествена атмосфера, кара ги да действуват така, както им диктуват обстоятелствата. С, 1951, кн. 2, 153. — Качи се в колата — рече той. — Трябваше поне да ме предупредиш!... — пошепна тя. — Жестоко е да действуваш така... Трябваше да имам време да помисля. Д. Димов, Т, 181. А и въобще Ема не прониква в нещата: сомнамбулна е и в живота, действува слепешката и не може да прилага предначертан план. А. Страшимиров, Съч. V, 164-165. — Ние — казваше той, — политическите затворници, трябва да бъдем дисциплинирани, а не да действуваме тъй, на своя глава, кой какво му скимне... К. Калчев, ЖП, 291.

3. За механизъм, машина, инсталация и под. — работя, функционирам. Те не чувствуваха и невъобразимия студ, който владееше тук. Техният отоплителен апарат действуваше отлично и поддържаше най-умерена температура. Елин Пелин, ЯБЛ, 48. Рационализаторите.. се заели и сами конструирали по-съвършена сушилня, която за разлика от досегашните действува с вакуум. РД, 1960, бр. 326, 1. // За телесен орган — работя, функционирам. Разликата беше само, че там действуваше мозъкът. Ив. Вазов, Съч. XXIII, 94. Ако вие опитате любимото ядене, слюнка и стомашен сок се отделят изобилно и стомахът действува отлично. Хр. Смирненски, Съч. III, 48.

4. За природен, обществен или юридически закон и под. — важа, в сила съм. Законът за стойността възниква и започва да действува още в периода на разложението на първобитнообщинния строй, когато се появяват стоковото производство и размяната.

5. Обикн. с предл. на. Оказвам въздействие; въздействам, влияя. Утринната тишина действува гальовно и успокоително на душата. Ив. Вазов, Съч. XII, 4. Водопадът все още не се вижда. Шумът, бумтежът действува възбудително, просто треперя от нервност и нетърпение. Г. Белев, КВА, 118. Ранното слънце също действува приспивателно. Л. Стоянов, Х, 90. Тя приказваше със силна разпаленост. Познаваше се колко възбудително действуваше на нея и сега споменът за оная среща. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 38. Виното беше започнало вече да действува на Ирина. Д. Димов, Т, 108. И настолни лампи имам. Ето тези със зелените абажури ти препоръчвам. Омекчават светлината, знаеш, и действуват добре на очите. Чудомир, Избр. пр, 77. Когато сложи шишето, ръцете му вече трепереха,.. Спиртът бързо действуваше. М. Кремен, СС, 120. действа се и действува се безл. от действам и действувам в 1 знач. А, между това, тази служба е спасението. Как-как трябва да се получи: .. Не, трябва да се действува, всички средства трябва да се употребят! Ив. Вазов, Съч. IX, 103-104. — Нужно е да се действува, да се действува и да се действува! — .. Предстоят ни за правене хиляди неща. А. Гуляшки, МТС, 100.

Списък на думите по буква