ДЀЙСТВАНЕ

ДЀЙСТВАНЕ мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от действам и от действа се; действуване.

Списък на думите по буква