ДЀЙСТВЕНОСТ

ДЀЙСТВЕНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от действен. Най-силно Черния прояви своето съзнание и действеност, когато обискираха каютата, в която беше бившия адютант. Е. Кузманов, ЧДБ, 90. Трябва друг живот и Чехов дълбоко вярва в този живот заедно със своите герои. Тази вяра в този друг живот,.., е лишена от активна действеност, от ясна, конкретно определена цел. Л. Тенев, Т, 1954, кн. 7, 8.

Списък на думите по буква