ДЕЙСТВЍТЕЛЕН

ДЕЙСТВЍТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който съществува наистина, обективно, реално в действителността; реален, невъображаем, истински. Противоп. измислен, въображаем. В цялото здание, окичено с десетки хиляди всевъзможни електрически лампи,.., ежеминутно се сменяваха такива игри между светлината и тъмнината,.., щото забравяш, че си в действителния мир. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 4, 53. Сега, като искам да кажа нещо за това, усещам колко е слабо перото, колко е нищожна и най-богатата човешка фантазия пред действителните и живи хубости на мирозданието. Ив. Вазов, Съч. XVII, 29. — Това, че ще закъснеем, за мене не е важно! — слизайки говорех аз. — Не е излишна предпазливостта, защото и мнимата опасност може да се окаже действителна. Н. Попфилипов, РЛ, 131. Жената на Нена е една от най-честите изпълнителници на онова значение, което ѝ е било внушено още от малолетството в родителската къща с ежеминутни примери из действителния живот. Л. Каравелов, Съч. VII, 10. // Който е станал, който е извършен наистина, реално; реален, невъображаем, истински. Противоп. измислен, въображаем. Той не преподаваше някаква отвлечена наука, а действителни случки и наблюдения, почерпани из собствения му живот. Й. Йовков, Разк. I, 188. Разгадката на тия нощни сигнали,.., сигурно ще ти даде материал за ново произведение, и то не с измислени, а с действителни приключения. М. Марчевски, ТС, 7. // Който съответства, отговаря на истината, на фактите, на реалността; истински, същински, реален. Противоп. мним. Твърде скоро обаче последователните революционери,.., опознават действителните намерения на хората от Добродетелната дружина. Ив. Унджиев, ВЛ, 85. Наистина, Смрикаров не еднъж ѝ загатна за своя недотам редовен семеен живот, но Катя още не знаеше дали действителният виновник не беше сам Смрикаров. Ст. Чилингиров, РК, 59-60. Огромното влияние и авторитет, с които се ползувал Ръскин на времето, далеч надхвърляли обаче действителните му заслуги. Хр. Ковачевски, СК, 104. Тате зеленееше от яд. Нашият дюкян беше почти празен, рядко идваше купувач. Това го отчая и той намали цената на шапките под действителната им стойност. Г. Белев, ПЕМ, 57.

2. Който съществува или който е някакъв не само привидно, външно, по форма, а е такъв, какъвто трябва да бъде; истински. Противоп. формален, фиктивен. Въпросът за един действителен помощник и евентуален заместник занимава най-сериозно Апостола. Ив. Унджиев, ВЛ, 278. Тя [американката] вече не се старае с нежност, с женственост да заслужва при всякой даден случай действителното уважение на мъжа, а реализира даже намръщено своето право на уважение. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 3, 51. — Дори в собствения си дом ли човек не може да бъде господар? /../ — Вие сте действителните господари на дома, но ние държим ключовете. Б. Балабанов, Избр. п II, 25.

3. Който важи; валиден. Бюлетините, освен действителните, се пазят в Окръжната

постоянна комисия до проверяванието на избора. Ал. Константинов, Съч. I, 56. Тя често се питаше и защо встъпи в условен, а не в действителен брак с Висарионова. Ст. Чилингиров, РК, 283. Дали под действителните банкноти не лежаха прости хартии, това не можем да кажем, но ако бяха наистина пари, то имаше не по-малко от десет хиляди франка. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 74.

4. Грам. За глаголни форми — който показва, че действието се извършва от глаголното лице; деятелен. Противоп. страдателен. Действителен залог. Действително причастие.

5. Остар. Който оказва необходимото въздействие, който дава необходимия резултат; действен. Прочу се [Езоп] от разноспособното си нравствено учение; чтото под басните доказва нравствени и политически поучения. А той способ е най-действителен. П. Р. Славейков, ЕБ, 3. Със своите си многолетни опити вполно ся уверявахме в това, че ландишова спирт составлява едно от най-действителните лекарства за вонкашната болест. ЦВ, 1859, бр. 443, 4. Този клон на медицинската наука, който ни учи как да пазим здравето си, като ни показва причините на болестите и най-действителните средства, които могат да са противопоставят на тез причини,.., е най-потребната наука, за да са облекчат теглилата на страдущето человечество. С. Бобчев, Ч, 1874, бр. 3, 66.

6. Остар. Който действа; действащ. Главни действителни лица в това въстание били Сурсовуловите синове. ВИ, 123. Бранденбург .. е разпространено поле безплодно, има езера и блата и множество рекици, на които водите правят действителни различни фабрики. Ив. Богоров, КГ, 129. Аз, да ся не хваля, смея да река, че съм бил сякога един от най-действителните членове. Кр. Пишурка, ИТ (побълг.), 42.

Действителен член. Звание на лице, което е член на организация или общество, има определени задължения и се ползва с определени права. Редовните членове ся гледат и като действителни членове на Ч-щето. Ч, 1870, бр. 6, 172. По-късно със закон от 30 март 1879 г. дружеството бива превърнато в Румънска академия, която,.., обгръща три клона: книжовен, исторически и научен, и има 40 действителни членове. М. Арнаудов, БКД, 77. Той е режисьор, сценарист и драматург и е действителен член на Академията на науките. Действителна служба. Остар. Воен. Задължителна срочна или свръхсрочна служба във войската. Военните на действителна служба могат да вземат най-живо участие в избора. Ал. Константинов, Съч. I, 53. Само един стар капитан на действителна служба, безгрижен обикновено, начумерено каза: — Стига философии. Г. Стаматов, Разк. I, 108.

Списък на думите по буква