ДЀЙСТВУВАНЕ

ДЀЙСТВУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от действувам и от действува се; действане. В явленията на тоя растителен живот човек не може да не види черти от разумност, от съзнателно действуване. Ив. Вазов, Съч. XV, 88. — Види се, някой интригант ме е наклопал... Да! Партизански действувания, а сега ми развързват ръцете и ще действувам архипартизански! Ив. Вазов, Съч. VII, 98-99. Волята се създава в действуването. Силна воля в големи дела може да прояви само оня, който чрез дълго упражняване я е закалил в стотици мънички дела. Псих. X кл, 165.

Списък на думите по буква