ДЕК

ДЕК, дѐкът, дѐка, мн. дѐкове, м. Техн. Високочестотно устройство за възпроизвеждане и записване на звукови сигнали, което се включва към външен нискочестотен усилвател.

— Англ. decк.

ДЕК

ДЕК. Вж. дека1.

Списък на думите по буква