ДЕКАБРЍСТ

ДЕКАБРЍСТ м. Истор. Участник в руското революционно дворянско движение против царското самодържавие и крепостното право, довело до въстание в Петербург на 14 декември 1825. На улица "Горки" № 14 още е запазена къщата на заточения декабрист М. Волконски. А. Каралийчев, С, 117. Преди много години той бе подал ръка на руските декабристи, по-късно бе подписал Комунистическия манифест и се бе борил срещу крепостничеството. Ст. Дичев, ЗС I, 59. При всичките симпатии на руската демократично настроена интелигенция и по-специално на бъдещите декабристи, движението на етеристите се затрудняваше от редица обстоятелства. Д. Яръмов, БП, 132.

— Рус. декабрист.

Списък на думите по буква