ДЕКА̀ДА

ДЕКА̀ДА ж. Книж. 1. Период от десет дена, посветен на някакво обществено събитие, обикн. в областта на културата и изкуството; десетдневка. Стана вече хубава традиция всяка година в нашата страна да се устройва декада на културата на една от съветските републики, а там да се уреждат декади на българската култура. ОФ, 1963, бр. 5953, 4.

2. Рядко. Период от 10 години; десетилетие. Между 1846 и 1858 лежи цяла декада, а за нашето възраждане, което с часове и минути е смятало, а не с десетки години, тоя период е грамаден. Ив. Шишманов, СбНУ XI, 734.

3. Рядко. Сбор или група от десет предмета, лица и пр. Разви Микроба шлифера, извади от гънките му огнената водица, нареди я на масата: — Пийте! И още има! Първо черпене е това! А ще има декада! Ч. Шинов, ПВ, 27.

4. Истор. Във Франция, по време на Френската буржоазна революция — период от 10 дена, считан за седмица по републиканския календар.

— От гр. δεκάς, ‑άδος 'десетица'. — Държавните закони на османската империя (превод), 1871.

Списък на думите по буква