ДЕКАДА̀НС

ДЕКАДА̀НС, мн. няма, м. Литер. Изк. Декадентство, декадентщина. В ония години формалистичният декаданс не беше се проврял още в изобразителното изкуство. Нямаше още нито футуризъм, нито кубизъм, нито дадаизъм. Ал. Божинов, Сб??СЕП, 171. Упадъкът, настъплението на реакционните сили в страната действуваха разлагащо върху изкуството на мнозина наши художници и засилиха в следвоенния период започналия декаданс в предвоенната епоха. Изк. 1950, кн. 3, 179.

— Фр. décadence.

Списък на думите по буква