ДЕКАДЀНТСКИ

ДЕКАДЀНТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Литер. Изк. Който се отнася до декадент и декадентство. Читателите — и без това малочислени — бяха объркани от декадентските веяния, от проповедите за "значителното" в изкуството, от афоресването на реализма. М. Кремен, РЯ, 240. Нашата литература особено го интересуваше. но не можеше без скръб да гледа на новото декадентско течение, чиято вълна започваше да залива нашата лирика. Ив. Вазов, СбЦГМГ, 208. Формата на неговите песни,.., — е свободна, изискана и необуздана, прилична на декадентска, която убива съдържанието на немалко хубаво прочувствувани и намислени песни. П. П. Славейков, Събр. съч. V, 95. Реализмът бе сменен с многобройни "изми" на декадентската литература. РД, 1950, бр. 231, 2.

Списък на думите по буква